Lucia Deutschová / Marek Galis

Lucia Deutschová / Marek Galis

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Energia okolo nás

Energia je všade kam sa pozrieme, len ju treba správne vidieť.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Vtáky a elektrina

Vzťahu vtáctvo vs. sieť nadzemných elektrických vedení sa venujeme dlhodobo.

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR