Roman Slobodník

Roman Slobodník

odborný pracovník

Takmer tri desiatky študentov Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v predposledný aprílový týždeň sa venovali praktickej ochrane prírody a vtáctva v širšom okolí Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV) neďaleko Kolárova.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Kormorán malý

(Phalacrocorax pygmaeus)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Krakľa belasá

(Coracias garrulus)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Hus malá

(Anser erythropus)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Chrapkáč poľný

 (Crex crex)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Chochlačka bielooká

(Aythya nyroca)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Bučiak trsťový

(Botaurus stellaris)

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR