Boris Maderič

Boris Maderič

odborný pracovník

utorok, 17 február 2015 18:28

DRUHY

Hus malá Orol kráľovský Orol krikľavy Chochlačka bielooká Bučiak trsťový Chrapkáč poľný Krakľa belasá Sokol rároh Sokol červenonohý Kormorán malý

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol krikľavý

(Aquila pomarina)

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR