Chochlačka bielooká

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 00:00

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

Chochlačka bielooká je rozšírená v Európe a Ázii, v minulosti prekonala pomerne výrazné populačné a areálové zmeny. V Európe došlo v 19. storočí k expanzii druhu, v 20. storočí naopak k zmenšovaniu areálu aj početnosti. Momentálne predstavuje európska populácia približne 20 000 párov, z toho veľká časť sa nachádza v Rumunsku (6 000 – 15 0000). Na Slovensku hniezdi v močiarnych biotopoch, alebo na rybníkoch Podunajskej nížiny, Slovenského krasu, Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny. Všeobecne tieto lokality predstavujú najhodnotnejšie lokality z hľadiska diverzity.

Druh je podľa kategórie IUCN uvedený ako takmer ohrozený. Príčinou je strata vhodných biotopov, zmeny klímy a nadmerný lov na migračných trasách a zimoviskách. Chochlačka preferuje mokrade a je veľmi citlivá na zmenu biotopu. Na Slovensku je len malý počet rozmnožujúcich sa párov (5-20), vyšší výskyt jedincov môžeme pozorovať počas jesennej migrácie (september). Vzácne druh zimuje na západnom Slovensku.

Roman Slobodník

odborný pracovník

Galéria obrázkov

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR