Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

Pred chvíľou sme sa vrátili – Marek Gális a ja. Bol to skvelý výlet a pritom bol pracovný!

pondelok, 06 jún 2016 08:26

Priebežné výsledky - máj 2016

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., ako partner projektu LIFE Energia, ukončila nedávno výber zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov.

utorok, 10 máj 2016 08:52

Priebežné výsledky - apríl 2016

V dňoch 20.-21. apríla usporiadala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) podujatie venované environmentálnym aspektom a zodpovednému podnikaniu spoločnosti.

nedeľa, 10 apríl 2016 18:48

Priebežné výsledky - marec 2016

Tlačová správa 26.marca 2016, Bratislava
Vŕbové prútie je v týchto dňoch vyhľadávaným materiálom. Veľkonočné korbáče však nie sú jediné, čo sa z neho dá vyrobiť.

pondelok, 07 marec 2016 09:29

Priebežné výsledky - február 2016

Tlačová správa 1.marca 2016, Bratislava
Koncom minulého týždňa sa v Banskej Bystrici stretli partneri a spolupracujúce organizácie projektu LIFE Energia.

pondelok, 15 február 2016 10:56

Šokujúci nález pri Kolárove

Tlačová správa 15.februára 2016, Bratislava

V piatok 12. februára 2016 v poobedňajších hodinách objavil Gábor Fűri, dobrovoľník Strediska environmentálnej výchovy Dropie, šokujúci nález.

Strana 5 z 9
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR