Life Energia - Martina Badidová
Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

Tlačová správa Lemešany 28. apríl 2015

V utorok, 28. apríla, neďaleko Elektrickej stanice Lemešany, realizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ukážku inštalácie prvkov na ochranu vtáctva na vzdušné vedenia vysokého napätia.

Tlačová správa Bratislava, 2.júla 2015

Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zažili šokujúci záver obdobia krúžkovania orla kráľovského, keď na hniezde tohto majestátneho dravca našli dve mláďatá, ktoré uhynuli od hladu. 

Najznámejší a najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda 2015 (9.-11.7.) bude tento rok plný energie.

Tlačová správa 9.mája 2015,Bratislava

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Mnohé druhy prekonávajú dvakrát ročne obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

Tlačová správa 26.marca 2015, Okoličná na Ostrove

Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme.

Tlačová správa 16.apríla 2015, Bratislava

Migrácia vtáctva patrí doposiaľ k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

streda, 07 január 2015 12:36

Mediálne výstupy za rok 2014

Stav k 31. decembru 2014

nedeľa, 01 február 2015 12:30

Mediálne výstupy - január 2015

Tlačová správa Bratislava, 3.3.2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) zverejnila výsledky ankety, ktorej cieľom bolo zistiť znalosť problematiky ochrany vtákov na Slovensku.

Strana 9 z 10