Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

Najznámejší a najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda 2015 (9.-11.7.) bude tento rok plný energie.

Tlačová správa 9.mája 2015,Bratislava

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Mnohé druhy prekonávajú dvakrát ročne obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

Tlačová správa 26.marca 2015, Okoličná na Ostrove

Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme.

Tlačová správa 16.apríla 2015, Bratislava

Migrácia vtáctva patrí doposiaľ k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

streda, 07 január 2015 12:36

Mediálne výstupy za rok 2014

Stav k 31. decembru 2014

nedeľa, 01 február 2015 12:30

Mediálne výstupy - január 2015

Tlačová správa Bratislava, 3.3.2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) zverejnila výsledky ankety, ktorej cieľom bolo zistiť znalosť problematiky ochrany vtákov na Slovensku.

Tlačová správa, Kráľovský Chlmec, 19. februára 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a.s (VSD) priblížili mapovanie elektrických vedení, ktoré v týchto týždňoch prebieha i na východnom Slovensku.

Strana 9 z 9