Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

Tlačová správa 16.júla 2015

Dnes uplynie presne týždeň od chvíle, kedy odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) vložili opustené mláďatko orla kráľovského nazvaného Karol do hniezda adoptívnych rodičov. Už teraz s istotou konštatujú, že transfer mláďatka bol úspešný, adoptívni rodičia i jeho nová sestra Katka ho prijali a s láskou sa o neho starajú a kŕmia ho. Konečný úspech, teda vyletenie mláďaťa a jeho prítomnosť v miestnom biotope je viac menej iba otázkou času. V tejto chvíli to môže ohroziť iba ľudský zásah, alebo mimoriadne extrémne počasie.

piatok, 10 apríl 2015 11:09

Inštalácia hniezdnej podložky

V rámci projektu bude na západnom a východnom Slovensku inštalovaných 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a na stromy bude inštalovaných 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského. Populácia sokola rároha na Slovensku hniezdi iba v búdkach. Populácia orla kráľovského je veľmi vytláčaná z krajiny.

piatok, 05 jún 2015 10:41

Mapovanie elektrických vedení

Najvýznamnejšou aktivitou projektu na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení je monitoring (mapovanie) elektrických vedení, ktorý pozostáva z dvoch kľúčových etáp. Prvá etapa prebiehala od januára 2015 do marca 2015, počas nej sa identifikovali potenciálne rizikové úseky elektrických vedení. V uvedenom období sa do monitoringu zapojilo viac ako 50 mapovateľov.

Syseľ pasienkový sa medzi ľuďmi teší veľkej obľube a v prírode je veľmi prospešný tvor. Žije v kolóniách, rád panáčkuje a sleduje okolie a v prípade nebezpečenstva sa ozýva prenikavým hvízdaním. V minulosti ho poľnohospodári pokladali za škodcu a jeho kolónie pozostávali z niekoľko tisíc jedincov, dnes si ho sami farmári opätovne vypúšťajú na svoje pasienky.

Dňa 30.júla 2015 sa uskutočnilo prvé oficiálne predvedenie práce prelomovej a unikátnej techniky - dronu, ktorý dokáže umiestniť na elektrické vedenie aj niekoľko zviditeľňovacích prvkov na jeden let. Dron potrebuje ešte menšie opravy a úpravy a opäť sa pustí do práce počas ďalších testovacích letov v úseku Michalovce - Sobrance. 

Tlačová správa 30.júl 2015

Pri Lemešanoch sa dnes pod záštitou spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., uskutočnila prezentačná inštalácia prvkov na ochranu vtáctva na 110 kV vedenie pod napätím. Inštalácia bola vykonaná dronom, ktorý je špeciálne skonštruovaný na takúto prácu. Z pohľadu umiestňovania prvkov na elektrické vedenia ide o jednoduchý spôsob, ktorý uľahčí prácu energetikom. Zároveň ide o unikátne, slovenské riešenie svetového významu, o ktoré už teraz prejavujú záujem aj iné krajiny.

Inštaláciu ekozábran predstavila Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) spolu s Dorkou Nvotovou. Ide o prvok, ktorý sa inštaluje na konštrukcie stĺpov 22 kV napätia a bráni vtákom dosadať na nebezpečné konštrukcie. Tým sa predchádza usmrcovaniu vtákov v dôsledku zásahov elektrickým prúdom.

streda, 25 marec 2015 11:27

Sadenie stromov s Dorkou

Do prestarnutého vetrolamu sme spolu s Dorotou Nvotovou posadili nové stromy. Takto obnovené vetrolamy budú slúžiť ako hniezda pre havrany. Havrany si hniezda stavajú a po ich vyhniezdení môžu hniezda využiť i sokoly červenonohé, ktoré patria medzi cieľové druhy projektu LIFE Energia.

Tlačová správa 9.júla 2015

Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Práve pre jeho ohrozenosť sú hniezda orla kráľovského počas hniezdneho obdobia každý rok kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) tak, aby sa zabezpečilo vyvedenie čo najväčšieho počtu mláďat. Pri kontrole jedného z hniezd sa zistilo, že rodičia opustili jedno mláďa na hniezde, pravdepodobne z dôvodu rušenia. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho už začali prikrmovať.

Tlačová správa 7.júla 2015

Organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko reagujú na mnohé podnety občanov súvisiace so snahou pomôcť opusteným mláďatám dravcov a iných operencov, ktoré vyleteli z hniezda.

Strana 8 z 10