Boris Maderič

Boris Maderič

odborný pracovník

utorok, 17 február 2015 18:28

DRUHY

Hus malá Orol kráľovský Orol krikľavy Chochlačka bielooká Bučiak trsťový Chrapkáč poľný Krakľa belasá Sokol rároh Sokol červenonohý Kormorán malý

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol krikľavý

(Aquila pomarina)