Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Sokol rároh

(Falco cherrug)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Ochrana dravcov na Slovensku

Koordinujúci príjemca.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Ciele projektu

Cieľom je pre operence vytvoriť také podmienky, aby mohli bezpečne hniezdiť, lietať, loviť.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Projekt LIFE Energia

Toto je v poradí už siedmy projekt LIFE, ktorý naša organizácia realizuje.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol kráľovský

(Aquila heliaca)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Popularizácia projektu

Putovná výstava, informačné tabule, projektová webstránka ...

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Hniezdne a potravné príležitosti

Do krajiny umiestnime 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Rehabilitácia zraneného vtáctva

Zraneným jedincom bude poskytnutá odborná starostlivosť.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi zabezpečíme zviditeľnenie vedení.

Strana 9 z 9