Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

Tlačová správa Bratislava, 12. januára 2017
Po tom, ako bolo minulý víkend realizované sčítanie haje červenej na nocoviskách pozdĺž rieky Morava, je termín 13.-15. január 2017 venovaný trom ďalším vzácnym druhom. Pre odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom a ochranou dravcov, ide každoročne o najväčšiu koordinovanú akciu, vzhľadom na počet ľudí v teréne a veľkosť sledovaného územia. Na Slovensku sa počítania dravcov zúčastní približne 50 ľudí, v celej Európe to bude niekoľko tisíc nadšencov. Výsledky pomôžu pri ochrane druhov. Koordinátorom aktivity na našom území je odborná organizácia so 40 ročnou históriou, Ochrana dravcov na Slovensku.

štvrtok, 05 január 2017 12:44

Priebežné výsledky - december 2016

štvrtok, 05 január 2017 10:45

Záhorie je rajom pre vtáctvo aj v zime

Tlačová správa Bratislava, 5. januára 2017
Územie pozdĺž rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu našej krajiny s Českou republikou, je mimoriadne vzácnym prírodným klenotom. Keďže bola táto oblasť pre ľudí dlhé roky neprístupná, ostali tu zachované pôvodné porasty lužných lesov, mokrade, lúky. Rozmanitosť prostredia umožňuje život veľkému množstvu rôznych druhov, vrátane vzácnych druhov vtáctva. V roku 2016 tu zahniezdil jeden pár sokola rároha, dva páry orla kráľovského, jeden pár orliaka morského a sedem párov haje červenej. Práve haja červená sa v tejto oblasti vyskytuje v zime vo veľkých počtoch. Prvý januárový víkend je venovaný medzinárodnému sčítaniu tohto druhu na miestach, kde v zime nocujú aj desiatky jedincov.

Tlačová správa Bratislava, 3. januára 2017
Pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou prírody a najmä vtáctva, bol uplynulý rok 2016 mimoriadne zaujímavý a prínosný. Ornitológovia zaznamenali na našom území až štyri nové druhy, kriticky ohrozený sokol vyviedol rekordný počet mláďat, v rámci projektu LIFE Energia sa začalo s umiestňovaním prvkov, ktoré ochránia stovky vtákov ročne pred nárazom do elektrických vedení.

sobota, 10 december 2016 07:45

Priebežné výsledky - november 2016

pondelok, 05 december 2016 11:11

Špeciálne prvky zachránia 600 vtákov ročne

Na Slovensku sa deje niečo výnimočné. V rámci projektu LIFE Energia pribúdajú na presne určených úsekoch elektrických vedení špeciálne prvky. Ich účelom je zvýšiť viditeľnosť drôtov pre vtáctvo a ochrániť ho tak pred nárazmi, ku ktorým tu dochádzalo. Tieto opatrenia zachránia viac než 600 vtákov ročne.

V Bratislave pribudla nová voliéra, ktorú využívajú zranené zvieratá, prípadne také, ktoré sú odkázané na pomoc človeka z iného dôvodu. Voliéru prevádzkuje Regionálne centrum ochrany prírody Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

streda, 09 november 2016 11:06

Priebežné výsledky - október 2016

pondelok, 03 október 2016 19:16

Priebežné výsledky - september 2016

Vo štvrtok 4. októbra sa v átriu Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave konala vernisáž výstavy "Sedím na vedení a je mi dobre". Príhovor mala aj manažérka projektu LIFE Energia Lucia Deutschová a my vám ho prinášame prostredníctvom našej projektovej stránky.

Strana 3 z 9