utorok, 17 február 2015 18:28

DRUHY

Hus malá Orol kráľovský Orol krikľavy Chochlačka bielooká Bučiak trsťový Chrapkáč poľný Krakľa belasá Sokol rároh Sokol červenonohý Kormorán malý

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Kormorán malý

(Phalacrocorax pygmaeus)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Sokol červenonohý

(Falco vespertinus)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Sokol rároh

(Falco cherrug)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Krakľa belasá

(Coracias garrulus)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Hus malá

(Anser erythropus)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol kráľovský

(Aquila heliaca)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Chrapkáč poľný

 (Crex crex)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol krikľavý

(Aquila pomarina)

Zverejnené v Druhy
štvrtok, 12 február 2015 00:00

Bučiak trsťový

(Botaurus stellaris)

Zverejnené v Druhy