Life Energia - Dva orly kráľovské sa zotavujú po zraneniach

Dva orly kráľovské sa zotavujú po zraneniach

Napísal(a)  Lucia Deutschová štvrtok, 21 marec 2019 12:53

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) prijíma mesačne desiatky pacientov z voľnej prírody. Nedávno sa veterinárni lekári museli postarať až o dvoch jedincov u nás pomerne vzácneho orla kráľovského.
Viac informácií poskytol MVDr. Molnár z Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, ktorý oboch orlov ošetroval.


Jeden jedinec bol už dospelý - 17 ročného orla na ošetrenie priviezli na jeseň 2018 pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – regionálne pracovisko Prešov. Charakter poranenia nasvedčoval popáleniu elektrickým prúdom, pravdepodobne po dosadnutí na nebezpečnú konštrukciu elektrického vedenia. Prvá pomoc a následná starostlivosť mu bola poskytnutá na klinike UVLF v Košiciach, následne bol prevezený na rehabilitáciu do Rozhanoviec, do stanice zrekonštruovanej vďaka projektu Life Energia. Závažnosť poranenia znemožňuje návrat jedinca do voľnej prírody, preto v súčasnosti prebieha proces za účelom jeho umiestnenia do košickej ZOO, aby pomohol vzdelávať verejnosť.


Druhý orol bol nájdený pri Trebišove, vo februári 2019, zástupcom miestneho poľovníckeho združenia. Išlo o mladého jedinca s otvorenou zlomeninou nohy. Na kliniku UVLF ho priviezol na ošetrenie Ľubomír Engler, spráca stanice v Sečovciach, kam sa orol po zákroku na klinike vrátil na zotavenie. Poranenie bolo pomerne komplikované a môže trvať aj viac ako 3 mesiace, kým sa orol úplne zotaví a kým bude pripravený na návrat do voľnej prírody.

 

Foto: orol kráľovský, Jozef Chavko

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR