Ostro sledované vtáky a vedenia

Napísal(a)  Máša Zuskinová utorok, 27 november 2018 10:16

Pakistan, Island, Nigéria, Nový Zéland, Peru...
Čo spája tieto geograficky vzdialené krajiny? Slovenský projekt LIFE Energia. Tu aj v ďalších 90 krajinách sveta sa obyvatelia pripájajú na jeho webovú stránku www.lifeenergia.sk dostupnú aj v anglickej verzii.


Okrem slovenskej verejnosti najväčší záujem majú návštevníci z Čiech, USA a Francúzska i ďalších európskych krajín. Dlhodobo verných priaznivcov majú aktivity projektu v Južnej Kórei.

Mapa 1

 

 

 

 

 

 

 
Internetová stránka projektu zaznamenala od svojho vzniku v r. 2015 takmer 20 000 návštev a 45 000 zobrazení.
Problematika vtáctva a elektrických vedení zaujala už takmer 15 000 ľudí, pričom štvrtina z nich sa na web stránku vracia pravidelne.

Graf 1

 

 

 

 

 

 

 

Projektové dianie si našlo priaznivcov vo všetkých vekových kategóriách, väčšinu návštevníkov tvoria mladí ľudia.
Najsledovanejšie sú aktuálne články a fotografie, informácie o projektových aktivitách a priebežné výsledky.

Graf 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac z tejto kategórie:
« Rok 2018 je aj syslím rokom
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR