Ekologizované úseky vedení v rámci projektu LIFE Energia

Napísal(a)  Marek Gális štvrtok, 20 september 2018 09:03

 

 

Mapu ekologizovaných úsekov vedení 22 kV a 110 kV v rámci projektu LIFE Energia, aktuálnu k septembru 2018, nájdete tu.

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR