Skvelý deň v Lipovom

Napísal(a)  Marek Galis štvrtok, 08 jún 2017 12:20

Následne sme pokračovali predstavením aktivít realizovaných v rámci projektu LIFE Energia (LIFE13 NAT/SK/001272), ktorý podporila Európska komisia. Tie sa týkali problematiky vtáky vs. elektrické vedenia. Žiaci sa dozvedeli, ako je možné chrániť vtáky pred zásahom el. prúdom, ako zvýšiť viditeľnosť vedení inštaláciou odkloňovacích prvkov. Mohli sa taktiež oboznámiť aká veľká je hniezdna podložka pre orla kráľovského, ktorá sa inštaluje na podporu hniezdnych príležitostí v krajine. Následne sme sa presunuli ku stromom vysadeným v rámci projektu LIFE Energia, kde im bol vysvetlený zámer výsadby ako jednej z možností ako vtákom napomôcť k bezpečným preletom ponad vedenia. Tu bola akcia pre žiakov aj ukončená. Skupinka žiakov bola skvelá, aktívna, pýtali sa a veľmi radi sme im odpovedali na ich otázky. Za aktivitu a celkový prístup dostali odmeny v podobe brožúrok a projektových nálepiek.

Po tejto perfektnej rannej akcii, sme pokračovali neskôr poobede v akcii pre občanov obce Lipové. Program bol podobný ako pre žiakov – kontrola obsadenosti búdok, presun a oboznámenie sa s dravcami v území, predstavenie problematiky vtáky vs. elektrické vedenia, typy a spôsoby inštalácie odkloňovacích prvkov a prínos výsadby stromov pre vtáky vo vzťahu k vedeniam. Akcia pre obec bola veľmi príjemná, uvoľnená, plná otázok a odpovedí. Ukončená bola spoločnou fotkou pri projektovej výsadbe stromov.

Záverom je možné zhodnotiť akciu pre občanov obce Lipové a žiakov ZŠ v Imeli ako veľmi vydarenú, s obojstrannou spokojnosťou.

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR