Školenie mapovateľov - deň druhý

Napísal(a)  Marek Gális streda, 22 marec 2017 09:19

Ráno druhý deň bola ešte tma, keď sme 4:30 hod. už rozkladali techniku na monitorovanej lokalite neďaleko Komárna. Jeden tím zostal na prvej lokalite, kde sme realizovali večerný monitoring, druhý sa presunul na novú lokalitu, kde bol hlásený početný kŕdeľ labutí v tesnej blízkosti elektrického vedenia. Aj pri tomto monitoringu, treba dodržiavať časové rozpätie jednu hodinu pred a jednu hodinu po východe slnka. Tma sa pomaly strácala, prvé lúče sa ukazovali na horizonte. Každý mal svoj úsek vedenia, ktorý mu prislúchal, čakali sme na prílet labutí.

Hodiny ukazovali 6:20 a stále nič. "Letia, idú zo smeru od Kolárova" kričal kolega a úpenlivo pozeral na vedenie 22 kV, cez ktoré prilietali labute na repkové pole. Každou minútou prilietalo viac a viac labutí, pristálo ich asi 60. Všetky prelietali cez vedenie bezpečne, doslova elegantne, s veľkým odstupom od najbližších vodičov. Slnko viac a viac vychádzalo ponad horizont, labute už všetky sedeli na repke, kde sa kŕmili a my sme pomaly končili ranný monitoring. Plný zážitkov a získaných výsledkov sme ešte diskutovali o zaznamenaných reakciách
a dohadovali si kedy opäť spoločne vyrazíme do terénu.


Dva dni počas školenia boli výborné. Zišla sa skvelá partia mapovateľov, pozorovali sme prelety labutí priamo v teréne a čo je najdôležitejšie, ujasnili sme si dôležité informácie k zapisovaniu reakcií labutí a utužili priateľstvo, ktoré medzi nami vzniklo už počas prvotného monitoringu na začiatku projektu :-)

 

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR