Prvý vrchol jarnej migrácie nastane v najbližšie dni

Napísal(a)  Marek Gális, Roman Slobodník streda, 15 marec 2017 08:48

Tlačová správa Bratislava, 15.marca 2017
V najbližšie dni očakávajú ornitológovia prvý vrchol jarnej migrácie vtákov. Tá trvá v porovnaní s jesennou kratšie, jedným z faktorov je vplyv hormónov kvôli rozmnožovaniu a pudu hniezdenia. Očakávajú sa prílety mnohých druhov vo veľkých počtoch, napríklad piniek, ktoré vytvárajú až tisícové kŕdle.

 

„Návrat zo zimovísk už začal u mnohých druhov. Prvé druhy k nám prileteli koncom februára – cíbiky chochlaté a škovránky poľné. Naopak od nás odlietajú operence, ktoré u nás zimovali, z dravcov sú to napríklad kane sivé, myšiaky severské a väčšina myšiarok močiarnych. Jeden z vrcholov jarnej migrácie nastane v najbližšie dni – predpokladá sa príchod prvých navrátilcov najmä zo Stredomoria, medzi ktorých patria vrchárky modré, sláviky červienky, drozdy plavé, strnádky trstinové, kúdelničky lužné i kolibkáriky čipčavé. Počas sťahovania sa orientujú na základe reliéfu, hviezd, či svojho „vnútorného“ kompasu. Aj po mnohých rokoch skúmania je veľké sťahovanie v ríši zvierat pre ľudí tajomné – u niektorých druhov napríklad nevieme objasniť všetky príčiny migrácie,“ vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Jarná migrácia je rýchlejšia, ako jesenná; vtáky už majú viac skúseností, počas cesty sa menej zastavujú, aby sa nakŕmili. Ovládajú ich aj hormóny kvôli pudu hniezdenia. Niektoré samce dokonca migrujú z kratších vzdialeností, na jar tak majú bližšie do teritória (ide napríklad o glezgy). Počas migrácie čelia vtáky mnohým hrozbám, okrem prirodzených (púštne búrky, vyčerpanosť, nedostatok potravy), ide aj o človekom spôsobené ohrozenia – lov, kedy napríklad v Libanone dochádza najmä k odstrelu bocianov. Na Slovensku ich už privíta 25 km trás bezpečných elektrických vedení, ktoré si vtáky vďaka špeciálnym prvkom včas všimnú. Nadletia ich a predíde sa tým nárazom, ku ktorým doteraz dochádzalo. Prvky sme umiestnili v rámci projektu LIFE Energia a práve obdobie migrácie je ideálne pre overenie ich účinnosti, kedy sledujeme, ako na ne vtáky reagujú,“ hovorí Marek Gális, odborný koordinátor projektu LIFE Energia.

 

„Najdlhšiu vzdialenosť prekonáva skupina tzv. subsaharských migrantov – dážďovníkov, lastovičiek, bocianov, ale aj dravcov, napríklad orol krikľavý a sokol lastovičiar. Absolútny rekord zapríčinený nepriaznivým jarným počasím – severným prúdením, drží pri návrate zo zimoviska na hniezdisko sokol červenonohý. Vďaka osadenej vysielačke sa potvrdila vzdialenosť 33 000 kilometrov. Po prílete začínajú vtáky s hniezdením a pridajú sa tak k tu už začatým hniezdeniam myšiarok ušatých a sokolov myšiarov. Hniezdna sezóna 2017 už začala,“ uzatvára Slobodník.

Informácie o projekte LIFE Energia nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk. Projekt LIFE Energia podporila Európska únia v rámci programu LIFE


Doplňujúce informácie:
• Petícia proti odstrelu vtákov v Libanone: http://www.thepetitionsite.com/154/484/451/enforce-hunting-laws-in-lebanon-stop-the-massacre/

 

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR