Výsadba stromov pri Jakubove

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 07 marec 2017 07:31

V sobotu 4. marca sme neďaleko obce Jakubov na Záhorí sadili stromy. Na tom by nebolo nič výnimočné. Výnimočný je ale fakt, že stromy v rámci projektu Life Energia sadíme na lokalitách, kde dochádzalo k úmrtiam vtáctva v dôsledku nárazu do elektrického vedenia. Výsadbu stromov sme realizovali dvomi spôsobmi. Zahustili sme existujúci porast blízko vedenia 22 kV napätia a tiež sme vysadili novú líniu stromov, vďaka čomu vtáky nadletia nielen porast, ale i nebezpečné vedenie. Celkovo bolo v daný deň vysadených 80 stromov, pričom s výsadbou sme pokračovali aj v nasledujúci deň. Dokopy bolo na tejto lokalite počas dvoch dní vysadených 200 stromov. Takýto efekt vegetácie nebol na Slovensku ešte cielene využitý. Okrem toho, že stromy prispejú k zvýšeniu druhovej rozmanitosti, rôzne druhy živočíchov ich využijú na hniezdenie, ako zdroj potravy, či úkryt, pomôžu aj pri ochrane vtáctva pred nárazmi.

 

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR