Predátori v našej krajine

Napísal(a)  Jozef Chavko pondelok, 23 máj 2016 11:05

Pri nedávnom krúžkovaní výrov na hniezdach sa nám opäť potvrdil obrovský význam predátorov v krajine. To, že výr je všestranný predátor je zrejmé, len málo sa vie o jeho reálnom vplyve na populácie rôznych živočíchov.
V rámci projektu LIFE Energia sme na pomoc vzácnym chráneným druhom na stromoch inštalovali umelé hniezda v Chránenenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde je nedostatok príležitostí na hniezdenie najmä u druhov, ktoré si hniezda nestavajú (sovy, sokoly). Prekvapilo nás, že až dve inštalované hniezda na stromoch obsadil výr skalný. Už z názvu tejto najväčšej našej sovy je zrejmé, že hniezdi predovšetkým v skalných biotopoch.
Pri krúžkovaní mláďat bolo potrebné vyliezť na hniezdo, kde nás čakalo ďalšie prekvapenie. Pri učupenom mláďatku ležali tri veľké ulovené potkany, ktoré boli čerstvo ulovené rodičmi mladého výra. V tejto súvislosti sa vynára otázka významu predátorov v krajine - koľko myší a potkanov by sa bez ich prítomnosti nekontrolovane množilo, vedeli by sme si s tým poradiť? Možno by to nebolo také jednoduché :-)

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR