Očami mapovateľa
streda, 26 júl 2017 12:33

Večer pri Bodrogu

Komárí zážitok nášho GIS odborníka v teréne :-)

Zverejnené v Blogy

Zážitok Andrejky Jakubcovej, našej mapovateľky Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie.

Zverejnené v Blogy

Prinášame druhú časť rozhovoru s Marek Szabom, v ktorom nám priblíži zážitky mapovateľa a počet kilometrov, ktoré doteraz prešiel.

Zverejnené v Blogy

Marek Szabo patrí k jedným z našich mapovateľov elektrických vedení. Pochádza z Prievidze, ale ako sám hovorí, väčšinu života strávil mimo svojho domova.

Odbor Životné prostredie vyštudoval najprv na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. V roku 2013 ukončil štúdium Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v obore Ochrana a využívanie krajiny a získal magisterský titul v študijnom programe environmentalistika.

Marek patrí medzi mapovateľov, ktorí nás pravidelne zásobujú výbornou fotodokumentáciou. Teraz prinášame prvú časť rozhovoru s ním, v ktorom nám priblíži „Deň mapovateľa“.

Zverejnené v Blogy
piatok, 14 august 2015 08:17

Horúce dni pri Trnave

Foto: Karol Šotnár

Zverejnené v Blogy
streda, 05 august 2015 15:24

Dropie

foto: Marek Szabo

Zverejnené v Blogy

Mapovanie elektrických vedení, to nie je len drina. Dokazujú to aj tieto fotografie, zachytávajúce zážitky, ktoré nás postrehli počas mapovania v projektovom území Ostrovné lúky.

Zverejnené v Blogy

Nedalo mi nenapísať a nepodeliť sa zo zážitkami, ktoré sprevádzajú nielen mňa, ale aj ostatných mapovateľov. Počas mapovania som získaval dôležité informácie od mapovateľov, ktorí sa mi zdôverili o náročnosti, ale aj kráse mapovania.

Zverejnené v Blogy
štvrtok, 05 marec 2015 09:32

Východoslovácke príhody a skúsenosti

Zážitky mapovateľov z východného Slovenska.

Zverejnené v Blogy
Strana 1 z 2
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR