Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

streda, 25 marec 2015 11:27

Sadenie stromov s Dorkou

Do prestarnutého vetrolamu sme spolu s Dorotou Nvotovou posadili nové stromy. Takto obnovené vetrolamy budú slúžiť ako hniezda pre havrany. Havrany si hniezda stavajú a po ich vyhniezdení môžu hniezda využiť i sokoly červenonohé, ktoré patria medzi cieľové druhy projektu LIFE Energia.

Tlačová správa 9.júla 2015

Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Práve pre jeho ohrozenosť sú hniezda orla kráľovského počas hniezdneho obdobia každý rok kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) tak, aby sa zabezpečilo vyvedenie čo najväčšieho počtu mláďat. Pri kontrole jedného z hniezd sa zistilo, že rodičia opustili jedno mláďa na hniezde, pravdepodobne z dôvodu rušenia. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho už začali prikrmovať.

Tlačová správa 7.júla 2015

Organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko reagujú na mnohé podnety občanov súvisiace so snahou pomôcť opusteným mláďatám dravcov a iných operencov, ktoré vyleteli z hniezda.

Tlačová správa Lemešany 28. apríl 2015

V utorok, 28. apríla, neďaleko Elektrickej stanice Lemešany, realizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ukážku inštalácie prvkov na ochranu vtáctva na vzdušné vedenia vysokého napätia.

Tlačová správa Bratislava, 2.júla 2015

Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zažili šokujúci záver obdobia krúžkovania orla kráľovského, keď na hniezde tohto majestátneho dravca našli dve mláďatá, ktoré uhynuli od hladu. 

Najznámejší a najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda 2015 (9.-11.7.) bude tento rok plný energie.

Tlačová správa 9.mája 2015,Bratislava

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Mnohé druhy prekonávajú dvakrát ročne obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

Tlačová správa 26.marca 2015, Okoličná na Ostrove

Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme.

Tlačová správa 16.apríla 2015, Bratislava

Migrácia vtáctva patrí doposiaľ k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

Strana 8 z 9