Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

Tlačová správa 30.júl 2015

Pri Lemešanoch sa dnes pod záštitou spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., uskutočnila prezentačná inštalácia prvkov na ochranu vtáctva na 110 kV vedenie pod napätím. Inštalácia bola vykonaná dronom, ktorý je špeciálne skonštruovaný na takúto prácu. Z pohľadu umiestňovania prvkov na elektrické vedenia ide o jednoduchý spôsob, ktorý uľahčí prácu energetikom. Zároveň ide o unikátne, slovenské riešenie svetového významu, o ktoré už teraz prejavujú záujem aj iné krajiny.

Inštaláciu ekozábran predstavila Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) spolu s Dorkou Nvotovou. Ide o prvok, ktorý sa inštaluje na konštrukcie stĺpov 22 kV napätia a bráni vtákom dosadať na nebezpečné konštrukcie. Tým sa predchádza usmrcovaniu vtákov v dôsledku zásahov elektrickým prúdom.

streda, 25 marec 2015 11:27

Sadenie stromov s Dorkou

Do prestarnutého vetrolamu sme spolu s Dorotou Nvotovou posadili nové stromy. Takto obnovené vetrolamy budú slúžiť ako hniezda pre havrany. Havrany si hniezda stavajú a po ich vyhniezdení môžu hniezda využiť i sokoly červenonohé, ktoré patria medzi cieľové druhy projektu LIFE Energia.

Tlačová správa 9.júla 2015

Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Práve pre jeho ohrozenosť sú hniezda orla kráľovského počas hniezdneho obdobia každý rok kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) tak, aby sa zabezpečilo vyvedenie čo najväčšieho počtu mláďat. Pri kontrole jedného z hniezd sa zistilo, že rodičia opustili jedno mláďa na hniezde, pravdepodobne z dôvodu rušenia. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho už začali prikrmovať.

Tlačová správa 7.júla 2015

Organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko reagujú na mnohé podnety občanov súvisiace so snahou pomôcť opusteným mláďatám dravcov a iných operencov, ktoré vyleteli z hniezda.

Tlačová správa Lemešany 28. apríl 2015

V utorok, 28. apríla, neďaleko Elektrickej stanice Lemešany, realizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ukážku inštalácie prvkov na ochranu vtáctva na vzdušné vedenia vysokého napätia.

Tlačová správa Bratislava, 2.júla 2015

Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zažili šokujúci záver obdobia krúžkovania orla kráľovského, keď na hniezde tohto majestátneho dravca našli dve mláďatá, ktoré uhynuli od hladu. 

Najznámejší a najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda 2015 (9.-11.7.) bude tento rok plný energie.

Tlačová správa 9.mája 2015,Bratislava

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Mnohé druhy prekonávajú dvakrát ročne obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

Tlačová správa 26.marca 2015, Okoličná na Ostrove

Strana 7 z 8