Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme.

Tlačová správa 16.apríla 2015, Bratislava

Migrácia vtáctva patrí doposiaľ k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období.

streda, 11 marec 2015 12:36

Mediálne výstupy za rok 2014

Stav k 31. decembru 2014

nedeľa, 01 február 2015 12:30

Mediálne výstupy - január 2015

Tlačová správa Bratislava, 3.3.2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) zverejnila výsledky ankety, ktorej cieľom bolo zistiť znalosť problematiky ochrany vtákov na Slovensku.

Tlačová správa, Kráľovský Chlmec, 19. februára 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a.s (VSD) priblížili mapovanie elektrických vedení, ktoré v týchto týždňoch prebieha i na východnom Slovensku.

Strana 8 z 8
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR