Martina Badidová

Martina Badidová

PR manažér projektu

utorok, 23 február 2016 18:34

Zlepšujeme podmienky pre hniezdenie

Kým orly kráľovské a sokoly rárohy zimujú, my im v projekte LIFE Energia zlepšujeme podmienky pre hniezdenie.

Tlačová správa 19.februára 2016
Rakúskemu ornitológovi sa pred pár dňami podarilo spozorovať sestru opusteného mláďatka orla kráľovského Karola, ktorého odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) vložili v júli v roku 2015 do náhradného hniezda k adoptívnym rodičom.

O vynikajúcej spolupráci slovenských energetických spoločností pri ochrane chránených druhov vtákov sa píše v najnovšej publikácii Európskej Komisie.

pondelok, 15 február 2016 08:06

Mediálne výstupy - január 2016

piatok, 01 január 2016 09:42

Mediálne výstupy - december 2015

V rámci projektu LIFE Energia sme osadili ďalšie štyri informačné tabule - pri pracoviskách Štátnej ochrany prírody SR.

utorok, 01 december 2015 12:01

Mediálne výstupy - november 2015

nedeľa, 01 november 2015 12:01

Mediálne výstupy - október 2015

Vyhlasujeme výsledky z fotosúťaže LIFE Energia: "Sedím si na vedení a je mi dobre".

Tlačová správa Košice, 6.novembra 2015

V priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) bola dnes oficiálne inštalovaná informačná tabuľa o projekte LIFE Energia.

Strana 5 z 9
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR