Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Orol kráľovský

(Aquila heliaca)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Popularizácia projektu

Putovná výstava, informačné tabule, projektová webstránka ...

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Hniezdne a potravné príležitosti

Do krajiny umiestnime 55 hliníkových búdok pre sokola rároha a 40 hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Rehabilitácia zraneného vtáctva

Zraneným jedincom bude poskytnutá odborná starostlivosť.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi zabezpečíme zviditeľnenie vedení.

Strana 8 z 8
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR