Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

utorok, 17 február 2015 22:20

HLAVNÉ INFORMÁCIE

Hlavné informácie

štvrtok, 12 február 2015 13:39

TÍM

Rozhodovanie nebolo jednoduché, päťčlenná komisia vyberala z nasledujúcich ôsmich súťažných návrhov.

RPS vyhlasuje verejnú súťaž1) na tvorbu loga k projektu LIFE Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu, fyzické aj právnické osoby.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Projektové územia

Projekt sa realizuje v trinástich chránených vtáčích územiach.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Sokol červenonohý

(Falco vespertinus)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Sokol rároh

(Falco cherrug)

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Ochrana dravcov na Slovensku

Koordinujúci príjemca.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Ciele projektu

Cieľom je pre operence vytvoriť také podmienky, aby mohli bezpečne hniezdiť, lietať, loviť.

štvrtok, 12 február 2015 00:00

Projekt LIFE Energia

Toto je v poradí už siedmy projekt LIFE, ktorý naša organizácia realizuje.

Strana 8 z 9
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR