Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

Tlačová správa Bratislava, 29.októbra 2015

Vtáky patria medzi typických predstaviteľov živočíchov, o ktorých je známe, že migrujú. Sťahovavé druhy vtákov, žijúce u nás počas leta, sú už takmer všetky na svojich zimoviskách.

streda, 14 október 2015 13:53

Priebežné výsledky - september 2015

piatok, 09 október 2015 10:18

Mapovanie objektívom Karola Šotnára

Tieto fotky nám Karol Šotnár poslal pre zachytenie svojich zážitkov z mapovania elektrických vedení na západnom Slovensku.

V stredu 30. septembra sa v Banskej Štiavnici konalo druhé stretnutie Riadiacej Rady projektu LIFE Energia, ktoré sa nieslo v znamení vyhodnotenia prvého roka projektu.

piatok, 28 august 2015 13:31

Priebežné výsledky - august 2015

sobota, 01 august 2015 13:31

Priebežné výsledky - júl 2015

Najznámejší a najväčší slovenský hudobný festival Bažant Pohoda 2015, ktorý sa konal v termíne 9.-11. júla, bol tento rok plný energie. Prispeli sme k tomu aj my, vďaka spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD). Tento rok bol totiž náš projekt LIFE Energia s vami na Pohode a s ním informácie o tom, ako vytvárame bezpečné prostredie pre vtáky.

utorok, 07 júl 2015 15:52

Priebežné výsledky – jún 2015

piatok, 29 máj 2015 15:07

Priebežné výsledky - máj 2015

štvrtok, 30 apríl 2015 15:02

Priebežné výsledky - apríl 2015

Strana 6 z 9
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR