Lucia Deutschová

Lucia Deutschová

manažérka projektu

V dňoch 20.-21. apríla usporiadala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) podujatie venované environmentálnym aspektom a zodpovednému podnikaniu spoločnosti.

nedeľa, 10 apríl 2016 18:48

Priebežné výsledky - marec 2016

Tlačová správa 26.marca 2016, Bratislava
Vŕbové prútie je v týchto dňoch vyhľadávaným materiálom. Veľkonočné korbáče však nie sú jediné, čo sa z neho dá vyrobiť.

pondelok, 07 marec 2016 09:29

Priebežné výsledky - február 2016

Tlačová správa 1.marca 2016, Bratislava
Koncom minulého týždňa sa v Banskej Bystrici stretli partneri a spolupracujúce organizácie projektu LIFE Energia.

pondelok, 15 február 2016 10:56

Šokujúci nález pri Kolárove

Tlačová správa 15.februára 2016, Bratislava

V piatok 12. februára 2016 v poobedňajších hodinách objavil Gábor Fűri, dobrovoľník Strediska environmentálnej výchovy Dropie, šokujúci nález.

streda, 10 február 2016 18:24

Priebežné výsledky - január 2016

štvrtok, 07 január 2016 13:40

Priebežné výsledky - december 2015

štvrtok, 03 december 2015 10:24

Priebežné výsledky – november 2015

nedeľa, 08 november 2015 14:17

Priebežné výsledky - október 2015

Strana 5 z 9
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR