Aktuality

Aktuality

 

Neleníme, náš projekt je dynamický, vyvíja sa a prináša množstvo zaujímavých noviniek, poznatkov, výsledkov, o ktoré sa chceme s vami podeliť.

V Košiciach otvorili nezvyčajnú výstavu

streda, 17 máj 2017 11:49

Tlačová správa Košice, 17. mája 2017
Košice sa stali v poradí šiestym miestom na Slovensku, kde si ľudia sadnú na skutočné elektrické vedenie a odfotia sa s letiacim dravcom. Túto zaujímavú možnosť ponúka výstava s názvom „Sedím na vedení a je mi dobre“. V západoslovenských mestách si ju pozrelo už viac ako 100 tisíc návštevníkov, na východ prišla prvýkrát.

V okrese Dunajská Streda chránia vtáky pred nárazmi do vedení

sobota, 13 máj 2017 11:59

Vyhlásenie pre médiá    

V piatok 12. mája 2017 sa konalo stretnutie venované možnostiam ochrany vtáctva v okrese Dunajská Streda. Zúčastnili sa ho i odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, nakoľko v oblasti realizujú zaujímavý projekt LIFE Energia.

Pozorovanie vtáctva má pozitívny vplyv na naše mentálne zdravie

štvrtok, 11 máj 2017 10:33

Tlačová správa Bratislava, 11. mája 2017
Ak žijete v blízkosti kríkov, stromov a iných miest atraktívnych pre vtáky, tešíte sa pravdepodobne výbornému mentálnemu zdraviu. Vedci z univerzity v anglickom meste Exeter zverejnili prieskum, podľa ktorého má pobyt na čerstvom vzduchu, navyše obohatený o pozorovanie vtáctva, blahodarný vplyv na ľudskú psychiku.

Primátor Šiah na otvorení výstavy LIFE Energia :-)

streda, 26 apríl 2017 18:35

Tlačová správa Bratislava, 26. apríla 2017
Unikátna výstava projektu LIFE Energia s názvom „Sedím na vedení a je mi dobre“ bude počas nasledujúcich týždňov prístupná pre verejnosť na južnom Slovensku v blízkosti Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Expozícia originálnym spôsobom znázorňuje dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia týchto aspektov. Do 13. mája sa v Menora Saag Centrum Artis (synagóge) v Šahách môžu ľudia posadiť na elektrické vedenie a urobiť si fotku s letiacim dravcom v pozadí.

Východoslovenská distribučná,a.s. prispieva k ochrane prírody

utorok, 25 apríl 2017 09:21

Počas dní 20. – 21. apríla 2017 sa v Starej Lesnej uskutočnil v už poradí ôsmy odborný seminár venovaný environmentálnym aspektom činnosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), ktorá bola jeho hlavným organizátorom.

Aj Nitrančania majú možnosť zažiť pocit vtákov sediacich na vedení

piatok, 07 apríl 2017 07:11

Tlačová správa Bratislava, 7.apríla 2017
Unikátna výstava projektu LIFE Energia s názvom „Sedím na vedení a je mi dobre“ bude počas apríla prístupná pre verejnosť v Nitre. Expozícia originálnym spôsobom znázorňuje dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia týchto aspektov. Zaujímavosťou je, že ľudia sa môžu posadiť na elektrické vedenie a urobiť si fotku s letiacim dravcom. Výstava sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Sysle pasienkové sa prebudili zo zimného spánku

pondelok, 27 marec 2017 08:05

Tlačová správa Bratislava, 27.marca 2017
Po dlhej zime sa prebudili zo zimného spánku aj sysle pasienkové. Na Slovensku kedysi bežný druh patrí v súčasnosti medzi ohrozené a ochrancovia prírody preto podnikajú aj v rámci projektu LIFE Energia aktivity potrebné na jeho záchranu. Za posledné dva roky sa podarilo obnoviť populácie sysľov na dvoch lokalitách v Slovenskom krase.

Školenie mapovateľov - deň druhý

streda, 22 marec 2017 09:19

Ráno druhý deň bola ešte tma, keď sme 4:30 hod. už rozkladali techniku na monitorovanej lokalite neďaleko Komárna.

Školenie mapovateľov - deň prvý

utorok, 21 marec 2017 11:11

"Jeden krát vidieť, je lepšie ako 100 krát počuť“. Toto pravidlo sa veľmi osvedčilo počas školenia mapovateľov, ktoré sa uskutočnilo 11-12.3.2017 v SEV Dropie, pri Zemianskej Oľči.

 

Prvý vrchol jarnej migrácie nastane v najbližšie dni

streda, 15 marec 2017 08:48

Tlačová správa Bratislava, 15.marca 2017
V najbližšie dni očakávajú ornitológovia prvý vrchol jarnej migrácie vtákov. Tá trvá v porovnaní s jesennou kratšie, jedným z faktorov je vplyv hormónov kvôli rozmnožovaniu a pudu hniezdenia. Očakávajú sa prílety mnohých druhov vo veľkých počtoch, napríklad piniek, ktoré vytvárajú až tisícové kŕdle.

Výsadba stromov pri Jakubove

utorok, 07 marec 2017 07:31

V sobotu 4. marca sme neďaleko obce Jakubov na Záhorí sadili stromy. Na tom by nebolo nič výnimočné. Výnimočný je ale fakt, že stromy v rámci projektu Life Energia sadíme na lokalitách, kde dochádzalo k úmrtiam vtáctva v dôsledku nárazu do elektrického vedenia.

Naša (Life) Energia v nemeckom Ingolstadte

štvrtok, 23 február 2017 19:11

Danube parks Connected. Ambíciou projektu s týmto názvom je prepojenie partnerských organizácií prostredníctvom aktivít, realizovaných v krajinách pozdĺž Dunaja. Dôležitým balíkom je téma ochrany vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení – Danube Free Sky. Práve preto boli sme pozvaní na úvodnú konferenciu uvedeného projektu v nemeckom Ingolstadte, 21. a 22. februára 2017.

Výsledky sčítania dravcov pomôžu pri ich ochrane

streda, 15 február 2017 12:59

Tlačová správa Bratislava, 15.februára 2017
V januári skontrolovali ornitológovia lokality s výskytom ohrozených druhov dravcov. Počty hají červených, orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sú už známe, získané údaje budú využité pri ich ochrane. Územia, kde sa monitoring realizoval, ako aj lokality s potvrdeným výskytom uvedených druhov, sú znázornené na mape pod odkazom http://bit.ly/2k6i5PS.

Vzácne orliaky morské zaujali takmer dve stovky milovníkov prírody

pondelok, 13 február 2017 11:20

Tlačová správa Bratislava, 13.februára 2017
Láska môže mať viacero podôb. Až takmer dve stovky milovníkov prírody sa stretlo v sobotu 11. februára na exkurzii, ktorú pripravila Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci so ZSE. Majestátne orliaky morské – najväčšie dravé vtáky hniezdiace na Slovensku, sa počas zimy zdržiavajú v blízkosti Dunaja vo väčších počtoch. Na Hrušovskej zdrži, kde sa podujatie konalo, zimujú aj mnohé ďalšie druhy vtákov, viazaných na vodu.

LIFE Energia na Zoologických dňoch v Brne

piatok, 10 február 2017 14:40

Počas dní 9. a 10. februára 2017, sme sa zúčastnili konferencie Zoologické Dny Brno 2017, realizovanej v priestoroch Masarykovej Univerzity v Brne. Konferencie sa zúčastnilo 518 účastníkov z ôsmich krajín sveta a bolo prezentovaných spolu 131 prednášok v 19 prednáškových sekciách a vystavených 148 posterov.

Slovensko sa cez víkend zapojí do počítania vzácnych dravcov

štvrtok, 12 január 2017 10:53

Tlačová správa Bratislava, 12. januára 2017
Po tom, ako bolo minulý víkend realizované sčítanie haje červenej na nocoviskách pozdĺž rieky Morava, je termín 13.-15. január 2017 venovaný trom ďalším vzácnym druhom. Pre odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom a ochranou dravcov, ide každoročne o najväčšiu koordinovanú akciu, vzhľadom na počet ľudí v teréne a veľkosť sledovaného územia. Na Slovensku sa počítania dravcov zúčastní približne 50 ľudí, v celej Európe to bude niekoľko tisíc nadšencov. Výsledky pomôžu pri ochrane druhov. Koordinátorom aktivity na našom území je odborná organizácia so 40 ročnou históriou, Ochrana dravcov na Slovensku.

Záhorie je rajom pre vtáctvo aj v zime

štvrtok, 05 január 2017 10:45

Tlačová správa Bratislava, 5. januára 2017
Územie pozdĺž rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu našej krajiny s Českou republikou, je mimoriadne vzácnym prírodným klenotom. Keďže bola táto oblasť pre ľudí dlhé roky neprístupná, ostali tu zachované pôvodné porasty lužných lesov, mokrade, lúky. Rozmanitosť prostredia umožňuje život veľkému množstvu rôznych druhov, vrátane vzácnych druhov vtáctva. V roku 2016 tu zahniezdil jeden pár sokola rároha, dva páry orla kráľovského, jeden pár orliaka morského a sedem párov haje červenej. Práve haja červená sa v tejto oblasti vyskytuje v zime vo veľkých počtoch. Prvý januárový víkend je venovaný medzinárodnému sčítaniu tohto druhu na miestach, kde v zime nocujú aj desiatky jedincov.

V roku 2016 sa na Slovensku objavili štyri nové druhy vtákov

utorok, 03 január 2017 12:58

Tlačová správa Bratislava, 3. januára 2017
Pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou prírody a najmä vtáctva, bol uplynulý rok 2016 mimoriadne zaujímavý a prínosný. Ornitológovia zaznamenali na našom území až štyri nové druhy, kriticky ohrozený sokol vyviedol rekordný počet mláďat, v rámci projektu LIFE Energia sa začalo s umiestňovaním prvkov, ktoré ochránia stovky vtákov ročne pred nárazom do elektrických vedení.

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR